Kinderverhalen met een boodschap


wij willen dat onze kinderen moeten luisteren en dat ze gehoorzaam zijn, terwijl ze meestal niet begrijpen waarom.
Ik heb de overtuiging dat als het kind echt begrijpt, op haar of zijn niveau, wat, waarom, wie en hoe dat hij of zij er een stuk gemakkelijker mee kan omgaan.

Stel je voor dat pa en ma uit elkaar gaan. Dit kan behoorlijk traumatisch voor kinderen. Ik teken de situatie, schrijf er een verhaaltje bij, eventueel met vragen om te verifiëren of het verhaal goed overkomt. Een ouder leest het verhaal voor en beantwoordt samen met het kind(deren) de vragen. Het verdriet van de situatie is dan niet weg, maar wordt door uitleg verzacht.

Uw kind wordt gepest. Ik teken en schrijf een verhaal en coach uw kind om anders te kijken naar de situatie. Pesters zoeken slachtoffers uit.
Ook andersom. Uw kind is de pestkop. Ook hier kan ik een mooi verhaal over schrijven en uw kind duidelijk maken waar hij of zij mee bezig is.

Dit zijn enkele voorbeelden, ik schrijf voor uw kind over elke situatie een verhaal.
Kinderen zijn voor mij kleine mensen. Wij willen allemaal duidelijkheid, uitleg, respect, acceptatie. Zo ook uw kind.