Een autismevriendelijke coach ondersteunt mensen met een vorm van autisme om zich in staat te stellen zelf oplossingen te vinden voor de dagelijkse gang van zaken. Een goede autismecoach is in staat te stimuleren doelen te behalen die onmogelijk leken.

Uit ervaring blijkt dat mensen met autisme met behulp van een coach veel beter in staat zijn zichzelf te ontplooien en te ontspannen. Het kost namelijk voortdurend heel veel inspanning om te leven met autisme in een samenleving die daar niet op is ingesteld.

Omdat er weinig zaken in het leven honderdprocent voorspelbaar zijn, zal een plan A vroeg of laat niet helemaal uitvoerbaar of toereikend zijn. Een autismevriendelijke coach zorgt altijd voor een plan B. Plan B gaat over het maken en opbouwen van contact met jezelf en met de ander in relatie tot autisme. Immers contact behoeft communicatie en communicatie is een ingewikkeld proces. Plan B gaat over keuzes en eigen regie.

Mocht u meer informatie willen over mijn manier van coachen en mijn uurtarief kunt u altijd contact met mij opnemen via het contactformulier. Ik zal zo snel mogelijk reageren.